HIRO MIYAZAWA PHOTOGRAPHY / STOCK
hiro@hiromiyazawa.com

Page: 1 2 3 4 5 6

15010192.jpg
Herbal medichine store in chinatown
Bangkok
Thailand


15010223.jpg
Chinese moon cake store in chinatown
Bangkok
Thailand


15010248.jpg
Gold shop in chinatown
Bangkok
Thailand


15010274.jpg
Coffin shop in chinatown
Bangkok
Thailand


15010333.jpg
Street sign in chinatown
Bangkok
Thailand


21010117.jpg
Chinatown
Jakarta
Indonesia


32010014.jpg
Chinese temple in china town
Yangon
Myanmar (Burma)


32010016.jpg
Oversea chinese at chinese temple
Yangon
Myanmar (Burma)


32010303.jpg
Woman with longi and sign of PEPSI
Yangon
Myanmar (Burma)


32010313.jpg
Oversea chinese men at chinese temple
Yangon
Myanmar (Burma)


32010314.jpg
Chinatown
Yangon
Myanmar (Burma)


32010452.jpg
Shop with chinese sign and rickshaws
Yangon
Myanmar (Burma)


32010665.jpg
Chinese temple
Yangon
Myanmar (Burma)


25010005.jpg
Chinatown, Cholon
Ho Chi Minh City
Vietnam


25010006.jpg
Chinatown, Cholon
Ho Chi Minh City
Vietnam


25010020.jpg
Chinatown, cholon
Ho Chi Minh City
Vietnam


25010040.jpg
Coils of incense at chinese temple in Cholon
Ho Chi Minh City
Vietnam


25010044.jpg
Cholon (chinatown)
Ho Chi Minh City
Vietnam


25010100.jpg
Chinese Temple
Canto
Vietnam


25010106.jpg
Chinese Temple
Canto
Vietnam


Page: 1 2 3 4 5 6

Copyright : HIRO MIYAZAWA PHOTOGRAPHY